top of page

Starthøyder og inkrement

 

I alle klasser blir lista hevet 5cm på de tre første høydene, deretter 3cm om gangen.

Hvis flere klasser hopper sammen, kan alle starte på laveste angitte starthøyde. I slike tilfeller vil det uansett være laveste starthøyde som er utgangspunktet for når man går over til 3 cm inkrement,

 

 

 

 

bottom of page