top of page

Deltakarinformasjon

Parkering
Det er mogleg å parkera på P-plassen ved hallen. Viss denne er full, kan du parkera ved Gand Kyrkje på laurdag og Helgø på søndag.
Stevnekontor

Stevnekontoret har åpent frå kl 1100 på lørdag. Det ligger i kioskområdet ved hovedinngang.

Startnummer

Startnummer blir brukt under stevnet i alle øvingar for alle klassar. Dette blir delt ut enkeltvis på stevnekontoret. Individuelt startnummer blir også brukt på stafettar søndag. Dvs. det blir ikkje delt ut eigne startnummer for stafett. Viss du kun skal delta i stafettar, tar du kontakt med stevnekontoret for å bli registrert og få utlevert startnummer.

Piggsko

Det er ingen særkrav til bruk av piggar på friidrettsflatene i Sandneshallen. Det betyr at det er tillatt med opp til 6mm spisse piggar på friidrettsflatene. Merk at høgde kan foregå med tilløp på fleirbruksområdet der det kun er tillatt med opp til 6mm butte piggar.

Opprop

Det er IKKJE avkryssing på arrangementet. Istadenfor melder du frå viss du IKKJE ønsker å stille i ei gitt øving. Dette foregår ved at du trykker på søppelbøtteikonet i startlistene på nett ved siden av navnet du ønsker å melde av. Muligheten til denne formen for elektronisk avmelding er tilgjengelig fram til øvingsstart. Når du veit at du ikkje stiller, kan det vera lurt å melde seg av på denne måten med ein gong. Du kan bruka både PC og mobiltelefon.

Alternativt kan du melda deg av ved å senda SMS til tlfnr 98233356. Husk øving og namn.

Det blir fakturert dobbel startkontingent for utøvarar som ikkje melder frå at dei ikkje stiller i forkant av aktuell øving.

avmeldingsrutine-700x472.png
bottom of page