Premiering

 

Medaljer til de tre beste i hver øvelse i hver klasse. Premiering kort tid etter øvelsesslutt.