top of page

Premiering

 

10-12 år: Deltakarpremie til alle.

13+: Medaljar til de tri beste i kvar øving i kvar klasse. Premiering kort tid etter øvingsslutt.

Bestemannspremie

For utøvarar 13-19 år blir det delt ut ein bestemannspremie for jenter og ein for gutar basert på poeng oppnådd under Sørvestmesterskapet ihht Tyrvingtabellen. Bestemannspremiane blir delt ut kort tid etter at stafettane er ferdige på søndag.

 

bottom of page