top of page

Kretskamp - Agder og Rogaland

 

Poengberegning

II mesterskapet vil det pågå en kretskamp mellom Agder og Rogaland.

De to beste resultatene oppnådd av utøvere fra hver krets, i øvelsene 60m, 200m, 400m, 800m, lengde og høyde, for hvert kjønn, er tellende her. Resultater oppnådd i evt. forsøk blir også regnet med i denne sammenheng. Dvs. at en utøver som kun løper forsøk, men ikke finale kan telle med i poengberegningen.

På 60m hekk og i kule er det oppnådd poeng fra mangekamptabellen brukt i NM/UM inne som angir rekkefølgen for hvert kjønn og krets for poengberegning.

I tillegg teller også 4x200m stafett for menn senior og kvinner senior med i kretskampen. Her er det kun plasseringen til det beste laget fra hver krets som er tellende.

Utøvere med tre riv på starthøyde i høyde og DNS eller DSQ i kvalifiseringsheat, eller direkte finale, i løp teller ikke med i poengberegningen. Merk at om utøveren f.eks. har gjennomført forsøk på løp og blir diskvalifisert i finalen har han/hun likevel oppnådd resultat i forsøket som kan bli tellende i kretskampen.

I hver øvelse, for hvert kjønn, får kretsene poeng etter relativ plasseringstotal mellom kretsenes deltagende utøvere/lag slik:

 

  • 1. plass: 5 poeng

  • 2. plass: 3 poeng

  • 3. plass: 2 poeng

  • 4. plass: 1 poeng

  • Ingen oppnådde resultater i øvelsen: 0 poeng

    Hvis to, eller flere, utøvere blir dømt likt blir det poengdeling.

 

 

 

bottom of page