Tidsskjema


Tidsskjemaet er nå klart. Legg merke til at det blir direkte finale, på oppsatt forsøkstidspunkt, på 60m for nokre klassar istadenfor finale, viss det møter åtte eller færre til start. På 200m blir det satt opp seeda heat, der tid er avgjerande mtp plasseringstotal i aktuell klasse. Dvs. det blir ikkje forsøk og finale på 200m.


For dei som er 15 år og eldre, er det opprop med frist 1 time før aktuell løpsøving. For dei som er yngre enn 15 år, er det ikkje avkryssing, men opprop ved startstad. Det er ikkje avkryssing i tekniske øvingar.


Merk at stav er delt i to grupper. Ei gruppe, kl 1130, som hoppar på valgfri høgde, og ei gruppe som startar på høgdar over 2,80m kl 1400.


Tidsskjema laurdag

Tidsskjema søndag


Resultatservice inkl startlister og heat/gruppeoppsett