Sørvestmesterskapet blir flytta til ny helg


Pga dei sterke avgrensingane i nasjonale smittevernstiltak som gjelder for perioden 16.desember - 12.januar, vil det ikkje vera mogleg å få gjennomført Sørvestmesterskapet slik at det gir ønska tilbud til utøvarane. Me velger difor å flytta arrangementet til eit seinare tidspunkt i vinter og jobber nå med å koordinera aktuell helg med Folkehallane og arrangørar av andre stevner.

Som erstatning planlegger me heller eit mindre stevne 15.-16.januar som blir tilpassa gjeldande smittevernstiltak den aktuelle helga.

Informasjon om dette tilbudet vil bli lagt ut her fortløpande. Dette inkluderer m.a. øvingsutvalg, stevneinndeling for aktuelle klassar mtp maksantall som kan vera på banen samstundes og evt geografiske, aldersmessige og nivåmessige avgrensningar.