Bestemannspremiar

For utøvarar 13-19 år blir det delt ut ein bestemannspremie for jenter og ein for gutar basert på poeng oppnådd under Sørvestmesterskapet ihht Tyrvingtabellen.


Best gut

Neo Dobson, G15, Haugesund IL for 7,04 på 60m med poengsummen 1137


Best jente

Emma Louise Rolstad, J13, Bergens Turn for 2,90 i Stav med poengsummen 1080